วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ใช่ที่สุด..หยุดที่เธอ

ประวัติส่วนตัวเราเอง

    เราชื่อ นางสาวสลิลทิพย์ เกลี้ยงเกลา ชื่อเล่น จอย อายุ 20 ปี เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2535 ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย ปีที่ 2 แล้ว อนาคตเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้เลย รู้แต่ว่าตอนนี้ฉันทำทุกอย่างดีที่สุดแล้ว ดิฉันได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้ดิฉันรู้อะไรมามากมาย "กิจกรรมทุกอย่างคอยเป็นครูและสอนให้รู้ว่าประสบการณืที่เจอมามีค่ากว่าใบปริญญาแค่ใบเีดียว"